Soft World Studio (SWS)

Software → Soft World

Được thành lập bởi các cựu sinh viên Trường ĐH CNTT - ĐHQG TP. HCM, với niềm thôi thúc xây dựng những phần mềm cốt lõi bằng các cách tiếp cận mới.
Sản phẩm của SWS được xây dựng với mục tiêu: Dễ sử dụng, Hiệu quả, Đối tác lâu dài.

About