Ricons.vn Dashboard

ricons_1.png
ricons_4.png
ricons_3.png
ricons_2.png

Một ứng dụng backoffice hỗ trợ khách hàng quản lý công việc liên quan đến nghiệp vụ phòng ban cơ điện.

SWS lấy cảm hứng từ ứng dụng Trello nổi tiếng, phát triển thay thế cho ứng dụng cũ mà khách hàng cảm thấy chưa hài lòng.

Giao diện Material Design, hệ thống thông báo bằng email, tác vụ Excel Import, các biểu đồ chính.

  • Khách hàng: Ricons.vn
  • Timeline: 3 tháng
  • Công nghệ: Spring, React.js, Mailgun, IIS
So What is Next?

Are You Ready? Let's get to work!