giayphepnhanh.com.vn

giayphepnhanh_admin2.png
giayphepnhanh_admin1.png

Đối tác TFV (giayphepnhanh.com.vn) gặp gỡ SWS với mong muốn thay thế phiên bản cũ của website được phát triển bằng PHP, admin quản lý còn thiếu một số chức năng trong khi đối tác phát triển cũ không đáp ứng được.

Và TFV cũng tin tưởng lựa chọn SWS trong hơn 4 năm qua với 3 yêu cầu cập nhật toàn bộ giao diện website, TFV cũng sử dụng dịch vụ thiết kế Banner mà SWS hỗ trợ. SWS chủ động cập nhật miễn phí khi áp dụng một số công nghệ mới về Headless CMS & bảo mật trong quá trình SWS liên tục phát triển với mục tiêu website đạt tốc độ cao, trải nghiệm mượt mà, chuẩn SEO - những điều rất cần thiết với các website CMS nói chung và TFV nói riêng.

  • Khách hàng: TFV.
  • Công nghệ chính: Spring, Next.js, WebP, ISR, Chatbox (Tawk.to), Google Analytics, Sitemap Generator.
  • Timeline: 1 tháng.
  • Điểm nhấn chính:
    • Phiên bản 1: Next.js & Redux, Cloudflare.
    • Phiên bản 2, 3: Next.js ISR, WebP, Social Links.
  • Live: https://giayphepnhanh.com.vn
So What is Next?

Are You Ready? Let's get to work!