centacity.vn

  • Khách hàng: Việt Nhân.
  • Timeline: 2 tháng.
  • Công nghệ: Wordpress
  • Live: https://centacity.vn

Gói dự án bao gồm thiết kế website centacity.vn và lượng tài nguyên lớn đa phương tiện, 3D... nhằm phục vụ việc quảng bá dự án. Tài liệu HDSD được bàn giao đầy đủ phục vụ quá trình vận hành về sau.

So What is Next?

Are You Ready? Let's get to work!