Dự án website bất động sản office4u.vn

Dự án website bất động sản office4u.vn

Xây dựng một platform cạnh tranh vào ngách bách động sản văn phòng cho thuê chỉ với những đối thủ nổi bật: officesaigon, 5office.

  • Responsive website.
  • Viết tool Python thu thập dữ liệu địa lý từ các đối thủ để nhanh chóng triển khai các sản phẩm văn phòng cho thuê lên website.
  • Phát triển tool import sản phẩm số lượng lớn.

Chi tiết: office4u.vn

Categories