CMS minicon.vn

CMS minicon.vn

Một dự án SWS đề xuất chi phí cạnh tranh so với đối thủ và chất lượng vận hành tốt làm cho khách hàng không thốt nên lời!

Vẫn tiếp tục là giải pháp Headless CMS (React.js, Next.js) so với Wordpress của đối thủ đấu thầu: giảm tải máy chủ, trải nghiệm duyệt trang mượt mà chỉ trong vài ms.

Một website song ngữ (Việt, Anh) với chi phí cạnh tranh. SWS phải song song phát triển tool cào dữ liệu song ngữ để import và tái biên tập nhằm import vào website, giúp website có nội dung phong phú trong những ngày đầu vận hành. Con số lên đến hơn 100 bài viết, chuyên mục song ngữ.

Điểm đặc biệt nữa là khách hàng tự mua & quản lý tên miền, máy chủ, SWS chỉ tính phí bảo trì theo năm.

Chi tiết: minicon.vn

Categories